Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní mezníky

9. 3. 2008

Dětství

Příští císař se narodil v pátek 14. května 1316 a o Svatodušní neděli byl ve sv. Vítu pokřtěn jménem Václav. První léta strávil se svou matkou, nejdříve na Lokti, přičemž po otcově dobytí Lokte zde byl dva měsíce uzavřen v jedné ze sklepních místností. Poté král nechal Václava převést na Křivoklát, kde pobýval až do dubna roku 1323. O Václavově dalším osudu rozhodl Jan Lucemburský, jenž usiloval o dynastické propojení Lucemburků s rodem Valois. Společně se sňatkem své sestry Marie s francouzským králem Karlem IV. ujednal sňatek i pro mladičkého Václava s dcerou hraběte Karla I. z Valois. Až do roku 1330 Václav, jenž při biřmování obdržel jméno Karel po svém novém francouzském strýci, pobýval na pařížském dvoře, z jehož prostředků byl bohatě vydržován. Číst a psát Václava naučil královský kaplan Jan z Viviers. Jeho hlavním duchovním učitelem se stal fécamský opat Petr z Rosieres, pozější papež Kliment VI.

__________________________________________________________________

Počátky vlády v Čechách

První státnické zkušenostu Karel IV. nabyl běkem svého pobytu v Itálii, kam ho povolal jeho otec, usilující o vznik samostatné, lucemburské vládě podřízené signorie. Karel se zde seznámil s nesnázemi italské politiky, v rytířských ostruhách se naučil skutečnému vojenskému umění a prožil zde i duchovní obrácení, spojené s mravoučným snem v Terenzu (Karlovi se zdálo, že při souboji se na obloze zjevil anděl, tasil meč a jeho protivníkovi uřízl pohlavní úd). Do té doby žil Karel dosti nevázaným životem ,,teenagera´´- právě z jeho pobytu na území Itálie pochází několik levobočků. Italský pobyt však přispěl i k prohloubení napjatých vztahů mezi Karlem a Janem. V době, kdy byl nůspěch italského snažení jasný, vyslal Jan svého syna na jednání s českou reprezentací do Merana, Ta jej víceméně přemluvila k návratu do Čech a vynutila si Janův souhlas. České království našel Karel ve zbědovaném stavu. Záhy, od roku 1334 podpořen titulem markraběte moravského, se pokusil o obnovení kálovské moci a restituci zcizeného majetku. O dva roky později se však znovu dostal do střetu s otcem a odešel ze země. K definitivní legitimizaci dvojvládí došlo v roce 1341, kdy Jan Lucemburský Karla ustanovil ,,mladším králem´´.

_________________________________________________________________

Volba římským králem

Myšlenka lucemburské kandidatury se začala rodit na konci 30. let. Jejím hlavním iniciátorem byl trevírský arcibiskup Baludin. První obrysy Karlova kandidatura nabyla během bávštěvy Avignonu v roce 1344. Definitivně se o ní rozhodlo při Karlově druhé návštěvě Avignonu u papeže Klimenta VI., v dubnu 1346. V rámci jednání s papežem se Karel zavázal k několika závažným krokům - zložení přísahy papeži, anulování všech aktů Ludvíka Bavora, potvrzení územního rozsahu církevního státu, římské korunovační tažení až po přijetí aprobace apod. Financováním volebního aktu byl pověřen Baludin, jemuž se obratným jednáním podařilo získat všechny světské i duchovní kurfiřty pro Karlovu volbu. Samotný volební akt proběhl v Rhens 11. čevence. Přestože však Karel nedisponoval mocenskými prostředky, zůstaly mu brány korunovačních míst, Kolína nad Rýnem a Cách, uzavřeny. Janova smrt u Kresčaku a nutnost uspořádat poměry v rodovém Lucembursku vedly k odložení byť nouzové korunovace, jež se uskutečnila až 26. listopadu v Bonnu pouze provizorními korunovačními klenoty.

__________________________________________________________________

Cesta do Francie

Poslední Karlova diplomatická cesta vedla na přelomu let 1377/1378 do Francie. Karel IV., jenž během cesty uváděl do vysoké politiky svého nástupníka, syna Václava, se v Paříži snažil o získání francouzské podpory pro kandidaturu syna Zimunda na polský trůn. Vedle toho chtěl s francouzským králem o sporné záležitosti ohledně některých říšských území. Peo francouzského monarchu bylo nejdůležitější, že císař jmenoval vikářem v Arclatsku francouzského dauphina. Naopak na střed mezi Anglií a Francií neměla Karlova mise žádný vliv, protože císař se na francouzkou stranu jednoznačně nepřiklonil a neslíbil žádnou finančí ani vojenskou podporu. Pařížská jednání rovněž nijak nezmírnila církevní napětí, vedoucí o několik dní později ke schizmatu (Odštěpení od církevního společenství, v tomto případě bylo podstatou papežského sváru rozhodování o právoplatnosti jmenování hned tří papežů najednou.). Návštěva Příže, kde Karel strávil dlouhou část svého dětství, symbolicky završovala jeho život. K tomu přispěla i celá řada skvostných dvorských slavností, jež byly výrazem luxusu a panovnické reprezentace. Pobyt u pařížského dvora měl v příštích desetiletích i velký vliv na přijímání frankoflámských vlivů v domácí kultuře.

__________________________________________________________________

Karlova poslední vůle - rozdělení majetku

Podle Karlovy závěti dostal Václav IV. České království a českou korunu s právem vykonávat kurfiřstký hlas. Zárověň obdržel slezská knížectví, Dolní Lužici, Budišínsko a několik samostatných států. Jeho bratr, věkem prostřední syn, Zikmund, získal podle otcovy závěti většinu území na braniborského markrabství se stejnou vahou hlasu jako Václav a titul arcikomorníka. Nejmladší syn Jan Zhořelecký obdržel zbytek braniborského markrabství a zhořelecké vévodství v Dolní Lužici, přičemž jako zhořelecký vévoda byl leníkem českého krále. tato závěť zavdala později příčinu k mocenskému napětí a střetům v rámci dosud jednostranné a jednotné dynastie. Nástupnický řád stanovoval, že po Václavovi se měl trůnu ujmout jeho syn. Pokud by se mu nenarodil, měl trůn zdědit Zikmund a jeho mužští potomci. V případě úplného vymření lucemburského rodu v mužské linii měly přijít na řady Karlovy dcery,. Nikdo z dědiců nesměl zcizit jakýkoliv jemu svěřený statek. Po narození syna Jindřicha v roce 1377 Karel IV., jenž tehdy pobýval ve své nové rezidenci v Targenmünde, závěť změnil, přesněji vymezil rodělení Lužice a Braniborska a zdůraznil výsadní postavení Václava IV. vůči jeho bratřím.

_________________________________________________________________ 

Smrt a pohřeb Karla IV. - přípravy

Ačkoliv Karel nezanechal přesný předpis smutečních slavností, přesto se jeho pohřeb stal jednou z nějvětších slavností císařovy pozemské vlády, kterou tímto ukončil. Karlova smrt přišla nečekaně. Někdy po 2. listopadu 1378 si při pádu s koně ( nebo při pádu ze schodů) zlomil krček levé stehenní kosti. Následný pobyt na lůžku u něj vyvolal zápal plic, jemuž tehdy třiašedesátiletý panovník podlehl. Příprava na pohřeb trvala dva týdny a samotné pohřební slavnosti se protáhly na čtyři dny, během niž se život v Praze téměř zastavil. Dne 11. prosince vyšel smuteční průvod z královského paláce a po kratších ceremoniích se vydal do města. V jeho čele šlo 478 černě oděných měšťanů s rozžatými svícemi a za nimi 114 rovněž černě oděných královských služebníků, opět se svíčkami. Poté následovaly stovky duchovních, univerzitních sudentů a žáků městských i klášterních škol. Před rakví heroldi nesli praporce všech zemí  za nimi následoval rytíř, jenž držel černě potaženou císařovu helmici a v druhé ruce třímal tasený meč s hrotem směřujícím k zemi.

__________________________________________________________________

Pohřeb Karla IV. - pompa funebris

Během následujících dní bylo císařovo tělo s korunou na hlavě vystavováno v jednotlivých pražských kostelech, aby se s ním Pražané mohli rozloučit, a teprve 15. prosince byla ve Svatovítské katedrále sloužena zádušní mše, během níž bylo královo tělo obklopeno ostatky svatých a stovkami rozžatých voskovic. Nad rakví pronesli slavnostní proslovy arcibiskup Jan Očko z Vlašimi a pražský arcibiskup Vojtěch Raňkův z Ježkova. V nich pěli chválu na císařovu osobnost a téměř prorocky předpovídali temnou budoucnost osiřelého království i celého křesťanského světa. Po mši byly symbolicky obětovány praporce všech pod Karlovu moc spadajících zemí a nakonec byl obětován i ratíř v plné zbroji s koněm pod baldachýnem. Jako poslední přistoupila k rakvi Alžběta Pomořanská, která obětovala svůj císařský plášť i korunu. Následující den bylo Karlovo tělo, nyní již oděné pouze do františkánského hábitu, uloženo do horbky českých králů vedle rakví jeho tří zesnulých maželek. Po letech k nim přibyla i Eliška Pomořanská.

__________________________________________________________________

Výpisky

- narozen 14. 5. 1316, Praha

- původní jméno - Václav

- vězněn n Lokti a Křivoklátu

- 1323 převezen do Francie a oženěn s Blankou z Valois

- 1330 přijímá jméno Karel

- pobýval v Itálii - nevázaný život, nemanželské děti

-  1334 makrabětem moravským, 1341 ,,Mladší král´´

- 26.11. 1346 korunován na císaře

- po Karlově smrti území rozděleno mezi 4 syny, nástupník Václav IV.

- umírá 1378, věk 63 let, pohřben ve Svatovítské katedrále

 

Náhledy fotografií ze složky K životopisu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

supr dupr

(super, 8. 3. 2012 12:10)

tento referad mi moc pomohl ve skole dik moc si supr dupr

Moc děkuji a taky moc prosím

(Monča W......, 8. 4. 2011 18:45)

Prosím-odkdy do kdy vládl ve Svaté říši římské???Jinak supr

Re: Moc děkuji a taky moc prosím

(Karel Gott, 8. 5. 2011 8:17)

taky si řikam

Re: Moc děkuji a taky moc prosím

(jfikjfkhgjkfhg, 22. 11. 2011 16:47)

7894

jretiuriturioturiuiruidkj

(jfikjfkhgjkfhg, 22. 11. 2011 16:45)

prič pracki od počítače

prd

(prd, 25. 10. 2011 10:10)

prd

Re: prd

(prd, 25. 10. 2011 10:14)

prd

kral karel iv.

(NIKA , 8. 5. 2011 8:15)

woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow

moc vám děkuji

(marta šimonová , 22. 9. 2010 13:33)

moc vám dějuji aspon tady neco najdu o Karlovi IV děkuju mocmáme ve škole totiz referat moc dík

neco o Karlovi IV

(zdenek, 19. 5. 2010 15:33)

prosim napiste neco onem

neco o Karlovi IV

(zdenek, 19. 5. 2010 15:32)

HOVNO

(XXX, 15. 5. 2010 8:38)

KDYBI TAHLE STRANKA BYLA NA HOVNO TAK TO BY JSE SE TEDA MILITE TATO STRANKA JE DOBRA ALE NECO JE OPSANE Z WIKIPEDIE A TO JE TO SPATNE ! KDYBY TO NEBILO OPSANE Z VIKIPEDIE TAK JE TO SUPERRR........

to je parada

(nikola smidova, 14. 5. 2010 20:30)

tadle stranka je dobra ja mam udelat za DU karla IV a proto se mne to hodí :D :D

karel iv

(tereza salqardova, 28. 4. 2010 18:16)

at si ta nikola mysli co chce ale podle m e je to moc dobry sice fakt je tam neco opsane z vikipedie ale aspon neco dobreho do referatu no proste je to super

tak kdo to pomlouva jsou:

(kkkkkk, 14. 4. 2010 19:26)

ppppiiiiccccceee

dik za vypisky

(kkkkkk, 14. 4. 2010 19:23)

JE TO DOBŘE VYPSANY POTŘEBUJI DO ŠKOLY REFERAT, A TOHLE JE DOBRY TAKŽE, KDO TO PISAL TAK JE BOREC!!!!
A TED UŽ TO JEN VYTISKNU A BUDU MIT REFERAT A K TOMU Z LASTIVEDY 1. TAK TO NĚCO BUDE, A MAMKA BUDE ÚPLNĚ Z TOHO PLYČ!!!
A KDO ŘIKA ŽE JE TO NA HOVNO TAK SE PĚKNĚ MÝLÍ TYHLE INFORMACE JESOU TAKY POUČNY!!! TAKŽE TI KDO TO POMLOUVAJ JSOU ...

...

(bla bla, 7. 4. 2010 14:59)

mate to dobre udelane , ale myslim ze jste trosku opsali z wikipedie....:-)

zdoj

(sir John, 2. 4. 2010 15:28)

ahoj, mužu se zeptat na zdroj, odkud jsi čerpala? Děkuju :-)

díky

(Nikolia, 11. 3. 2010 18:11)

díky moc za refera dobre vypsane, usnadnilo mi to honde prce zeti papa

makrabě moravský

(kAtUnQaAa, 26. 2. 2010 14:21)

memohli by jste sem kurva dat obrazky